Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm TiranëAvokatët
AvokatëtMë poshtme është lista e avokatëve që janë miratuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatëve për tu caktuar si përfaqësues kryesisht në gjykim. Për të kontaktuar personalisht me avokatët drejtohuni tek Dhoma e Avokatëve të Tiranës në adresën:

Adresa: Rr. "Murat Toptani"

Qendra e biznesit "Eurocol", Kati 9 

Tel: 04 22251876 

Kryetari:  Av. Fatmir Braka 

 

Lista e avokatëve kryesisht për vitin 2023

Lista e avokatëve kryesisht për vitin 2022

Lista e avokatëve kryesisht për vitin 2021

 

Shkresa bashkëlidhur Nr. 2755 Prot., datë 08.11.2022 nga Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë për shtimin në listën e avokatëve kryesisht për vitin 2022