Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor TiranëKomunikim me Kryetarin

Komunikim me Kryetarin
Kontakto me Kryetarin
Enkeledi Hajro
Kryetare, Tel. 116

Kryetari i gjykatës drejton dhe kontrollon organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e administratës gjyqësore.
Në rast mungese ose pengese ligjore, si dhe me autorizim të tij, kompetencat e kryetarit ushtrohen nga zëvendëskryetari i gjykatës