Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor TiranëNjoftime
NjoftimePer shpallje procedure per vend te lire pune ne pozicionin Punonjes Gjykate (Ftues) - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Per shpallje procedure per vend te lire pune ne pozicionin Punonjes Gjykate (Ftues) - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 

Shpallje per pozicionin vakant arkivist me kontrate te perkohshme - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Shpallje per pozicionin vakant arkivist me kontrate te perkohshme - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 

Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin sekretar/e gjyqesore - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin sekretar/e gjyqesore - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 

Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne kategorine ekzekutive "Specialist i Teknologjise se Informacionit dhe Marredhenieve me Publikun apo me Median" - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec

Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne kategorine ekzekutive "Specialist i Teknologjise se Informacionit dhe Marredhenieve me Publikun apo me Median" - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec

Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne kategorine ekzekutive sekretar gjyqesor - Gjykata e Posacme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne kategorine ekzekutive sekretar gjyqesor - Gjykata e Posacme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

 

Njoftim per diten e hene, date 11.07.2022, dite pushimi - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Njoftim per diten e hene, date 11.07.2022, dite pushimi - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 

Njoftim i listes se kandidateve fitues, te kualifikuar per intervisten e strukturuar - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Njoftim i listes se kandidateve fitues, te kualifikuar per intervisten e strukturuar - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Njoftim i listes se kandidateve fitues, te kualifikuar per intervisten e struktuar me goje - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Njoftim i listes se kandidateve fitues, te kualifikuar per intervisten e struktuar me goje - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 

Njoftim mbi vleresimin me shkrim, per pozicionin "Sekretar Gjyqesor" - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore

Njoftim mbi vleresimin me shkrim, per pozicionin "Sekretar Gjyqesor" - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore

 

NJOFTIM PËR CAKTIMIN E DITËS SË MËRKURË, DATË 25.5.2022, DITË PUSHIMI

NJOFTIM PËR CAKTIMIN E DITËS SË MËRKURË, DATË 25.5.2022, DITË PUSHIMI