Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor TiranëKomunikim me Kancelarin

Komunikim me Kancelarin
Kontakto me Kancelarin
Donald Xhelili
Kancelar, Tel. 115
Kancelari organizon dhe kontrollon veprimtarinë e përditshme të sekretarisë gjyqësore si dhe të sektorëve ose zyrave të tjera, që bëjnë pjesë në strukturën e gjykatës.
Në gjykatat me organikë të vogël, kancelari ushtron dhe përmbush edhe detyra të sekretarit gjyqësor dhe të marrëdhënieve me publikun dhe median