Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm Tiranë

Listat e ekspertëve deri në krijimin e Regjistrit Elektronik