Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm TiranëKomunikim me Kryetarin
Kontakto me Kryetarin
Flamur Kapllani

Kryetar

Kryetari i gjykatës drejton dhe kontrollon organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e administratës gjyqësore.
Në rast mungese ose pengese ligjore, si dhe me autorizim të tij, kompetencat e kryetarit ushtrohen nga zëvendëskryetari i gjykatës.