❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Janar-Mars 2023

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Prill-Qershor 2023

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Korrik-Shtator 2023

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Tetor-Dhjetor 2023

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Vjetore 2023

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Janar-Mars 2023

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Prill-Qershor 2023

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Korrik-Shtator 2023

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Tetor-Dhjetor 2023

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Vjetore 2023

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Vjetore 2022

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Vjetore 2022

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Tetor - Dhjetor 2022

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Korrik - Shtator 2022

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Prill - Qershor 2022

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Janar - Mars 2022

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Tetor - Dhjetor 2022

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Korrik - Shtator 2022

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Prill - Qershor 2022

❯ Te dhena per gjykimet e ceshtjeve me objekt Kerkese per Deklarim falimenti - Viti 2021

❯ Te dhena per gjykimet e ceshtjeve penale me te mitur për periudhen tetor-dhjetor 2021

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Janar-Mars 2021

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Prill-Qershor 2021

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Tetor-Dhjetor 2021

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes - Viti 2021

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Janar - Mars 2021

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Prill - Qershor 2021

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Tetor - Dhjetor 2021

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje - Viti 2021

❯ Të dhëna për gjykimet e çështjeve penale me të mitur, Janar - Qershor 2021

❯ Të dhëna për gjykimet e çështjeve penale me të mitur, Korrik - Dhjetor 2021

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Korrik - Shtator 2021

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Korrik - Shtator 2021