❯ Kalendari i çështjeve

Do të gjeni datat dhe orët e seancave të të gjitha çështjeve, si të atyreve që nuk janë zhvilluar ende, pra që iu përkasin ditëve të ardhshme, ashtu edhe të atyreve që janë zhvilluar më parë.


❯ Çështje në gjykim

Do të gjeni çfardo informacioni për cilëndo çështje që është në procesin e gjykimit.


❯ Arkivi

Do të gjeni të gjitha informacionet lidhur me çështje tashmë të përfunduara në shkallën e parë.


❯ Evidencat statistikore

Do të gjeni të gjitha statistikat standard që përpunon gjykata për trajtimin e çështjeve. Për marrjen e të gjitha këtyre llojeve informacionesh do të gjeni një sërë mundësish të larmishme kërkimi që do t’ju ndihmojnë mjaft për të marrë sa më shpejt e sa më lehtë informacionin konkret që ju intereson.


❯ Njoftimi me Afishim Publik

Do të publikohen të gjitha njoftimet e palëve në proçes kur është vendosur afishimi në zbatim të nenit 133 të K.Pr.Civile.Punë të mbarë në këndin tonë të informacionit!