Lista e seancave gjyqësore


Seancat gjyqësore
Nr Paditësi Lloji i çështjes Gjyqtari Men. Perfundimit Nr. Vend. Dt. Vend.