Politikë e brendshme e Gjykatës në lidhje me faqen në Internet

Gjykatës e Shkallës së Pare e Juridiksionit të Përgjithshem Tiranë e mirëmban këtë faqe në Internet që t’i mundësojë publikut thjeshtëzimin e marrjes së informacionit në Gjykatë. Qëllimi i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median është që ky informacion të jetë në kohë reale dhe i saktë. Nëse dalin gabime gjatë punës, Gjykata ka predisopzicionin maksimal që t'i korigjojë ato.
Informacioni nuk ka për qëllim të japë këshilla zyrtare apo profesionale (Nëse ju keni pyetje të veçanta, ju duhet të kontaktoni gjithmonë personelin përkatës).
Gjykata po punon intensivisht për të minimizuar gabimet teknike që mund të dalin gjatë përdorimit të faqes së Internetit, apo gjatë publikimit të të dhënave, por, sidoqoftë, disa të dhëna apo informacione mund të jenë krijuar apo strukturuar në bazë formate të dhënash që mund të përmbajnë gabime; prandaj gjykata ende nuk mund të garantojë që ky shërbim i publikimit në Internet nuk ka gabime. Gjithsesi, Gjykata synon që këto gabime t’i mënjanojë sa më parë.