Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm Tiranë


Mirësevini në faqen e Gjykatës të Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë

Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar!

Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës, zyra për marrëdhëniet me publikun e mediat në Gjykatën e Shkallës së Pare e Juridiksionit të Përgjithshem Tiranë ka ndërtuar dhe mirëmban këtë faqe. Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse. 


Video


Lexo më shumë


NJOFTIME (Gjykata e Tiranës)


Komunikim per Median date 31 Maj 2023
Njoftim per Shtyp date 02.03.2023
Komunikim per Median date 13.03.2023

NJOFTIME PROCEDURIALE


Orari i Gjyqeve Penale 02-07 Tetor 2023
Seancat Gjyqësore Civile 02-07 Tetor 2023
Seancat Gjyqësore Civile 25-29 Shtator 2023
Seancat Gjyqësore Penale 25-29 shtator 2023

-->