Lista e seancave gjyqësore

Seancat gjyqësore
Nr. Paditësi Lloji i çështjes Gjyqtari Men. Përfundimit Nr. Vend Dt. Vend