❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Janar-Mars 2021

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Prill-Qershor 2021

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Janar - Mars 2021

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Prill - Qershor 2021

❯ Të dhëna për gjykimet e çështjeve penale me të mitur, Janar - Qershor 2021

❯ Të dhëna për gjykimet e çështjeve penale me të mitur, Korrik - Dhjetor 2021

❯ Të dhënat statistikore për Urdhrat e Mbrojtjes Korrik - Shtator 2021

❯ Të dhënat statistikore për Dhunën në Familje Korrik - Shtator 2021