Lista e seancave gjyqësore

Seancat gjyqësore
Nr. I dëmtuari I akuzuari Objekti Gjyqtari Men. Perfundimit Nr. Vend Dt. Vend