Lista e seancave gjyqësore

Seancat gjyqësore
Nr. Kërkuesi Objekti Gjyqtari Men. Perfundimit Nr. Vend Dt. Vend