Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm TiranëZyra e regjistrimit të O.J.F.
Zyra e regjistrimit të O.J.F.Informacione për Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse

Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, funksionon zyra e Regjistrimit te O.J.F  në mbështetje të Ligjit Nr. 8788, dt. 07.05.2001 dhe Ligjit Nr.8789 dt. 07.05.2001 "Për Regjistrimin e O.J.F" .

 

 

REGJISTRI I ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE (Shoqata, Fondacione, Qëndra, Institute);

 

REGJISTRI I PARTIVE POLITIKE