Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm TiranëEkspertë Mjeko-Ligjore

Lista e Ekspertëve të Institutit Mjeko-Ligjor
Ekspertë Mjeko-LigjoreSektori i ekspertimit mjeko ligjorë dhe kërkimit shkencor:

 

   1.     Dr. Shk. Admir Sinemati

   2.     Dr. Shk. Zija Ismaili

   3.     Dr. Fatos Sinani

   4.     Dr. Blerim Peli          

  -Prof. Dr. Sokrat Meksi (i kontaktuar nga IML për sektorin e ekspertimit mjeko ligjor dhe kërkimit shkencor)
  -Dr. Shk. Elmas Shaqiri (i kontaktuar nga IML për sektorin e ekspertimit mjeko ligjor dhe kërkimit shkencor)

Lista e eksperteve psikiater ligjor funksional dhe ekspertet e jashtem psikater ligjor prane IML-se:

  - Dr. Ilda Aliko
  - Dr. Dorian Skenderaj
  - Dr. Fabardha Myslimaj (eksperte e jashtme)
  - Dr. Avni Lami (ekspert i jashtem)

 

Ekspertët Mjeko-Ligjorë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë:

   1.     Dr. Shk. Anesti Vako

   2.     Dr. Sh. Elmas Shaqiri

   3.     Dr.  Ilir Robaj

   4.     Dr.  Ilir Deçolli

   5.     Dr. Elton Serani

 

 

 

 

(Përditësuar me shkresën Nr. 2334 Prot., datë 26.03.2021 të IML-së)