❯ Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për të marrë vendime