Koordinatori për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median

 

Ola Ismaili

Nëpunësi për Marrëdhënien me Publikun dhe Median
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë
Add:  Blv "Gjergj Fishta"
Rr. “Jordan Misja”, Tiranë

e-mail: oismaili@gjykatatirana.gov.al