Gjyqtari për Median

Migena Laska

Gjyqtare/Magjistrate
Gjyqtare për Median
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë
Dhoma Penale
Seksioni për të Miturit
Adresa Postare:  Rr. “Jordan Misja”, Tiranë

e-mail: mlaska@gjykatatirana.gov.al
e-mail: officeofjudge@gmail.com