Kordinatori për të drejtën e informimit

Zj. Ola Ismaili

 

Email:    oismaili@gjykatatirana.gov.al

              

Tel : 00355 4 5620109 

 

Adresa:   Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

                        Bulevardi “Gjergj Fishta”

                                         Tiranë

 

Orari:  E Hënë - E Premte  08:00 - 16:00